Rregulla & Kushte - E-HORECA KOSOVA

Rregulla & Kushte

Kushtet e përgjithshme për përdorim

Të dhënat, informatat dhe aplikacinonet në E-Horeca qëndrojnë në dispozicion përdorimi vetëm ndër kushtet që vijojnë:

E-Horeca është internet portal për ndihmesë të konsumatorëve gjatë blerjes me atë që krahason produktet mes vete në kornizat e kategorisë së njejtë dhe kërkim të lehtësuar  permes produkteve individuale.

Të dhënat në portal nuk janë oficiale, përveç nëse nuk është veçanarisht e theksuar. Të dhënat, informatat dhe aplikacionet që janë në dispozicion nëpërmjet portalit E-Horeca, mund të ndryshohen pa informim apo njoftim paraprak. Shfrytëzesit  përdorin portalin me përgjegjësi personale.

E-Horeca nuk përgjigjet për dëme, direkte apo indirekte, të cilat do të rezultojnë nga disponueshmëria, shfrytëzimi apo pamundësia e shfrytëzimit të të dhënave, informative apo aplikacioneve të portalit. Për saktësinë e të dhënave të cilat E-Horeca i mer prej subjekteve të tjerë, E-Horeca nuk garanton asgjë dhe ndaj tyre përjashtohet nga çdo përgjegjsi.

E-Horeca grumbullon informata në vende të cakturara (emir, mbiemri, adresa, telefoni, e-mail…). Përdoruesit i japing këta informata tek E-Horeca vullnetarisht. E-Horeca garanton që të dhënat nuk do ti keqpërdor dhe nuk do ti dorëzon tek personat e tretë.

Përdoruesit e E-Horeca janë anonim apo të regjistruar. Anonimët mund ti shfrytëzojnë shërbimet falas (p.sh. shikim i të dhënave të produktit, stoku, çmime…) Përdoruesit e regjistruar përfitojnë qajse deri tek disa aplikacione të portalit E-Horeca të cilat nuk janë të kapshme për përdoruesit e paregjistruar. (p.sh. Informim rreth promocioneve, lirime, ndryshime çmimesh…) Përdoruesit e regjistruar kanë emër përdoruesi dhe fjalëkalim për qasje, të lidhura me personin që është lajmëruar për shërbim.

Përdoruesit patjetërsisht ti respektojnë rregullat e mëposhtme:

  • Që baza e të dhënave të sistemit E-Horeca si dhe vetë të dhënat janë të mbrojtura në përputhje me Ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e ndërlidhura me këtë ligj,
  • që brendi E-Horeca është i mbrojtur në përputhje me Ligjin për Pronësi Industriale

Rregullat për dërgesë

Këto rregulla kanë të bëjnë me dërgesën e produkteve të porositura në mënyrë elektronike, të cilat do të dërgohen nëpërmjet partnerit logjistik në adresën e cila është e shënuar gjatë porosisë nën kukshtet që vijojnë:
– Dërgesa paguhet varësisht prej porosisë. Dërgesa është falas për të gjitha porositë mbi 40€. Për porositë ndër 40€, dërgesa kushton 4€.
– Dërgesa e produkteve bëhet deri tek hyrja e objektit banues.
– Kostot e dërgesës përfshihen në porosinë në çmimin final të produktit.
– Blerja nëpërmjet faqes tone të internetit mund të realizohet nga cilido lokacion dhe dërgesa bëhen në tërë teritorin e R. së Kosovën së Veriut.
– Dërgesat bëhen çdo dit, përveç festave shtetërore dhe ditëve jopune.
– Dërgesa e produkteve bëhet në adresën e shënuar për dërgesë nga ana e blerësit.
– Produkti që do të porositet mund të paguhet në mënyrë elektronike me kartelë.

Çdo ndryshim ndërlidhur me dërgesën do të shpallen publikisht nëpërmjet ndryshimit të këtyre Rregullave për dërgesë të produkteve.

Kthimi dhe rimbursimi i parave

 

Nëse produktin që e pranoni është në formë të parregullt apo i dëmtuar, paratë do t’ju kthehen tërësisht. Rimbursimi i parave bëhet duke e bashkangjitur paraprakisht foton e produktit i cili është i paregullt apo i dëmtuar në afat prej 2-5 ditë pune nga momenti i pranimit të dërgesës. Produkti duhet të kthehet në paketimin origjinal që të kryhet rimbursimi. Rimbursimi nuk hyn në fuqi në qoftë se produkti është shfrytëzuar.

Product added!
The product is already in the wishlist!
Removed from Wishlist