Politika e privatsisë - E-HORECA KOSOVA

Politika e privatsisë

Për ti përpunuar porositë me sukses, kemi nevojë për emrin dhe mbiemrin e porositësit, adresën e dërgesës, e-mail adresën dhe numrin e telefonit. Me ndihmën e të dhënave të përmendura mundemi ti dërgojmë produktet e përzgjedhura, poashtu ti informojmë blerësit për statusin momental të porosisë. Në emër të kompanisë Slajon komerc dooel detyrohemi që ta ruajmë privatsinë e blerësve tanë. I mbledhim vetëm të dhënat bazike të patjetërsueshme të blerësve (përdoruesve) dhe të dhënat e patjetërsueshme për punën dhe informimin e përdoruesve në përputhje me praktikën e mire të biznesit dhe me qëllim dhënien e shërbimit cilësor.

Blerësve iu japim mundësinë e zgjedhjes duke përfshirë mundësinë e vendimit a dojnë të largohen apo jo nga lista e mailingut. Të gjitha të dhënat e blerësve/përdoruesve ruhen reptësisht dhe janë të kapshme vetëm për të punësuarit për të cilët janë të patjetërsueshme për kryerjen e aktiviteteve të regullta punuese. Të gjithë të punësuarit e në Slajon Komerc janë përgjegjës për respektimin e parimeve të privatësisë.

Detyrohemi që të dhënat e grumbulluara nuk do ti shfrytëzojmë për qëllime të tjera e as do ti dorëzojmë personave të tretë.
Përveç të dhënave të lartpërmendura, grumbullojmë, analizojmë dhe përpunojmë të dhëna në lidhje me produktet të cilat vizituesit tanë i kërkojnë dhe i blejnë, poashtu edhe faqet të cilat i vizitojnë. Të dhënat e marra i shfrytëzojmë me qëllim që ta përmisojmë ofertën dhe paraqitjen e web faqes tone, poashtu t’iu mundësojmë vizituesve përdorim të thjeshtë dhe blerje të sigurtë dhe të lehtë.

PËLQIMI DHE NDRYSHIMI I TERMAVE

Shfrytëzimi i shërbimeve tona nënkupton darkordimin e përdoruesit me kushtet e deklaruara të përdorimit.

Slajon Komerc detyrohet që do ti përmbahet gjitha pikave të lartëpërmendura, ndërsa të gjitha ndryshimet e termave hyjnë në fuqi vetëm pasi të jenë shfaqur në këtë web faqe dhe dërgesës së njoftimit me email deri tek përdoruesit e regjistruar.

Product added!
The product is already in the wishlist!
Removed from Wishlist